M P É E
MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
FRISSÍTÉS: 2017. Szeptember 05. Skip Navigation Links
HÍREK
Skip Navigation Links
EGYESÜLET
Skip Navigation Links
JELENTKEZÉS
Skip Navigation Links
KAPCSOLAT
Skip Navigation Links
HONLAPTÉRKÉP
Skip Navigation Links
ORVOSKAMARAI TAGSÁG HÍREI
Skip Navigation Links
JOGSZABÁLYOK
Skip Navigation Links
SZAKMAI PROTOKOLLOK
Skip Navigation Links
PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓK
Skip Navigation Links
HITELES PSZICHOLÓGUS NÉVSOROK
Skip Navigation Links
MAGYAR PSZICHOLÓGUS KAMARA
Skip Navigation Links
VÁLLALKOZÁS
Skip Navigation Links
JOGI ÉS ADÓZÁSI TANÁCSADÁSÜDVÖZÖLJÜK
a
MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE

HONLAPJÁN
(az Egyesület a Magyar Pszichológus Kamara jogutódja)


Egyesületünk célja, hogy a magyar pszichológusok érdekvédelmét ellássa, segítse a pszichológusok szakmai tevékenysége feltételeinek fejlődését, javítsa a pszichológia társadalmi elfogadottságát, elősegítse a hiteles pszichológiai tevékenységet a társadalomban, fokozza a pszichológiai segítséget igénybevevők tájékozottságát, fellépjen a szakma hitelességét rontó tevékenységek ellen, és fejlessze az együttműködést a szakma különböző szervezetei között.

H   Í   R   E   I   N  K


2019. február 26.

ELFOGADTÁK AZ MPÉE ÚJ ALAPSZABÁLYÁT

2019. február 6-án megtartották az MPÉE évi rendes közgyűlését és elfogadásra került a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Alapszabályának módosítása is.

Az MPÉE Elnöksége a közgyűlésen elfogadta a 2018. évi egyesületi munkáról szóló beszámolót, valamint módosította az Alapszabályt a székhely vonatkozásában oly módon, hogy az MPÉE új székhelye a 1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet lett.

Az elnök többek között ismertette az MPÉE 2018. évi főbb adatait:

  • Taglétszám: 640 fő
  • Új tagbelépés 2018. év során: 5
  • 2018-ban tagdíjat fizetők száma 15, ebből 5 már 2019-re is fizetett (A tagdíj fizetési aktivitás meglehetősen gyenge.)
  • Az egyesület vagyona jelenleg: 468407 Ft
  • Bevételek: 62000 Ft
  • Az egyesület tavalyi évi kiadásai: 54000 Ft

Az elnök elmondta, hogy 2019-ben felülvizsgálják, frissítik a tagság adatait, hogy a nyilvántartás naprakész legyen, illetve megkeresik a nem fizető tagokat, annak érdekében, hogy a hátralékukat rendezzék.


MPÉE Alapszabály
MPÉE Jegyzőkönyv


2018. Május 01.

UNIÓS ADATVÉDELMI RENDELET – 2018. MÁJUS 25.

GDPR

A jelen cikkben tájékoztatni szeretnénk Tagtársainkat a sajtóban hetek óta egyre fokozódóan emlegetett GDPR (azaz General Data Protection Regulation – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete) szabályokkal kapcsolatban, a teljesség igénye nélkül kiemelve egy-két olyan fontos újdonságot, amely a pszichológusi munkát jelentősen érinti, befolyásoja 2018. május 25-t követően.


GDPR tájékoztató


2017. Szeptember 05.
K Ö Z G Y Ű L É S

Az MPÉE folytatja működését

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy a 2017. 08. 14-én tartott közgyűlésen a jelenlévők az Egyesület tevékenységének folytatása mellett döntöttek. Dr. Császár-Nagy Noémi Andrea elnök asszony arról tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy nagy valószínűséggel sikerült megoldani az Egyesület finanszírozási problémáit és támogatást szerezni a további működéshez egy újonnan felálló kutatóintézettől. A további működés érdekében a közgyűlés a végelszámolás leállítása mellett döntött és megválasztotta az Egyesület új tisztségviselőit.

A 2017. 08. 14-én tartott közgyűlés tisztújító választási eljárása alapján az egyesület tisztségviselői az alábbi tagok lettek:

Elnök: Dr. Császár-Nagy Noémi Andrea

Főtitkár: Szekeres Bálint

Elnökségi Tagok:

Dr. Császárné dr. Bagdy Emőke Piroska
Dr. Veres Imre
Dr. Liebhardt László
Nagybányai Nagy Olivér
Szimethné Galaczi Judit

Felügyelő Bizottság:

Szatmáriné dr. Balogh Marianna
Nagyné Holdas Nóra
Lapis Flóra

Az MPT-MPÉE közös Etikai Bizottságba delegált elnökségi tag:

Szimethné Galaczi Judit elnökségi tag

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Az MPÉE tagságának új igazolványa

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagokat, hogy az Egyesület a tagság számára új igazolványt állít ki. Az igazolvány árvétele érdekében keressék az Egyesület Titkárságát.

MPÉE tagsági igazolvány2017.MÁJUS.18.
R E N D K Í V Ü L I   K Ö Z G Y Ű L É S

Az egyesület rendkívüli közgyűlést hív össze.

  KÖZGYŰLÉSI MEGHVÓ


2017.JANUÁR.17.
R E N D K Í V Ü L I   K Ö Z G Y Ű L É S

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete rendkívüli közgyűlést tart
új vezetőségi tagok megválasztása
céljából.

A közgyűlés időpontja: 2017. március 03. 16h
A közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. II.em.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közűlést ugyanazon a helyen
új időpontban 2017. március 06-án 16h-kor tartjuk meg.

Közgyűlési meghívó


2016. MÁJUS 10.
K Ö Z G Y Ű L É S

Egyesületünk 2016. május 25 napján tartja évi rendes közgyűlését a
Pszichoszomatikus Ambulancián, 1037 Budapest, Montevideo u. 5 II.em cím alatt 10:00-kor.

   Meghívó


2016. ÁPRILIS 04.
H Í R L E V É L


GYÁSZHÍR

Dr. Pálhegyi Ferenc 2016 március  28-án elhunyt.

Búcsúztató


2016. MÁRCIUS 20.
ELTE Középiskolás Szabadegyetem

A szabadegyetem hétnapos pályaorientációs tábor, ahol különböző szakkollégiumokból érkező egyetemista szervezők körülbelül 50 résztvevő középiskolás diáknak (9 - 12. évfolyam) tartanak ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő előadásokat saját tudományterületükről.

www.szabadegyetem.elte.hu

Részletes tájékoztató


2016. MÁRCIUS 09.
H Í R L E V E L E K

2016 folyamán két hírlevelünk is megjelent, amelyekben számos fontos hír olvasható.

  Hírlevél 2016/1
  Hírlevél 2016/2


2016.JANUÁR 30.
ÁLLÁSFOGLALÁS A HIPNÓZIS, HIPNOTERÁPIA MAGYARORSZÁGI VÉGZÉSÉRŐL


MPT NAGYGYŰLÉS 2016

Az MPT XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése 2016. június 2-4. között
Budapesten kerül megrendezésre MÚLT ÉS JELEN ÖSSZEÉR. Főszervező a BME Gazdaságtudományi Kara. Jelentkezni kizárólag a Nagygyűlés honlapján lehet,
www.mptnagygyules.hu  Részleteket lásd a mellékelt Felhívás-ban.

  Nagygyűlési felhívás


VÉGLEGES TESZTHASZNÁLATI IRÁNYELVEKK

Az MPT Tesztbizottsága egy év vitára bocsátás után véglegesítette és mellékelten nyilvánosságra hozza A pszichológiai teszhasználat irányelvei c. ajánlását, melyet a tesztet alkazó kollégáinknak, a társszakmák képviselőinek, valamint a teszt használatában és forgalmazásában érintett szakmai és hivatalos testületek, illetve tesztkiadók és tesztforgalmazók figyelmébe ajánljuk.

  Teszthasználati irányelv


2016. JANUÁR 16..
FELHÍVÁS: TEGYÜK TISZTÁBA A PSZICHOLÓGUSOK ETIKAI VÁLSÁGÁT


2016. JANUÁR 12.
MPT ÁLLÁSFOGLALÁS

Az MPÉE szervezete az MPT mellékelt állásfoglalásával egyetért és az abban foglaltak figyelembevételét ajánljuk tagjaink részére.

  MPT állásfoglalás


EGYESÜLETI HÍRLEVÉL

Megjelent egyesületünk új Hírlevele.

  Hírlevél letöltése


2015. NOVEMBER 13.
RORSCHACH TESZTHEZ FELHASZNÁLÓI PROGRAM

A teszt új hazai standardjához elkészült a felhasználói program.   

  Részletes információk


PÁLYÁZAT

A Humanitás Szociális Alapítvány pályázatot írt ki "kora gyermekkori intervenciós
munkamodell" kidolgozására.

 Részletes pályázati kiírás


2015. SZEPTEMBER 21..
GYÁSZHÍR

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Kiss Vámosi József pszichológus, pszichiáter 2015.09.10-én elhunyt.


2015. AUGUSZTUS 19.
KLINIKAI KÉPZÉSEK

Dr. Szakács Ferenc 2016 februártól képzéseket indít pszichológusok számára.

Részletes meghirdetés


2015. AUGUSZTUS 04.
GYÁSZHÍR

Dr. Dúró Lajos életének 87. évében 2015 július 23-án elhunyt.
Gyászhír


2015. JÚNIUS 02.
KONGRESSZUS

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Kongresszus julius 2-3-4-én rendezi hatodik nemzetközi kongresszusát, /ld.program és jelentkezési lap melléklet/. A részvétel 48 kreditpont értékű továbbképzést jelent. Bővebben a www.relaxacio.hu honlapon!


2015. MÁJUS 06..
K Ö Z G Y Ű L É S

Egyesületünk közgyűlése 2015 május 21 16:00-kor a Hotel Aquincum-ban
Budapest III. Árpád fejedelem útja 94.

 Meghívó
  Alapszabály tervezet

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). Mivel ez kb. 400 (!!!) főt jelent,
a 21-i 16:00‐i közgyűlés csak ennyi fő jenlétében határozatképes. Ezért ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor megismételt közgyűlést tartunk.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokban döntést hozzon.
A megismételt KÖZGYŰLÉS:
2015. május 21-­‐én 17.00-­‐kor lesz a Hotel Aquincumban.
(Budapest. III. Árpád fejedelem útja 94.)2015. ÁPRILIS 19.
ÁLLÁSFOGLALÁS

Az MPT-MPÉE Etikai Bizottságának állásfoglalása a pszichológusok szakértői tevékenységgel kapcsolatos nyilvános szereplésének elveiről

  Állásfoglalás


MOK KAMARAI VÁLASZTÁSOK

A kamarai választásokhoz részletes tájékoztatót adunk a jelöltek névsorával.

A választást 2015. ÁPRILIS 30-ig lehet megtenni a MOK honlapján a
www.valasztas.mok.hu oldalon azonosítás után.


2015. JANUÁR 27.
GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. január 25-én elhunyt LÁSZLÓ JÁNOS, a magyar és nemzetközi pszichológiai tudományos közösség kiemelkedő képviselője, a Pécsi Tudományegyetem Professzora, az MTA doktora.
Temetése 2015. február 12-én 14:30-kor a Farkasréti temetőben lesz.

  MPT közleménye


2014. DECEMBER 07.
TUDOMÁNYOS ÜLÉS - TÜNDÉRHEGY 30

Szeretettel hívjuk és várjuk az OORI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály fennállásának 30. éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésre.

  Tudományos ülés programja


2014. NOVEMBER 18.
MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY AKCIÓJA

A Moravcsik Alapítvány ruhaadomány gyűjtést szervez a kórházban magukra hagyott újszülöttek részére. Az Alapítvány munkatársai 2014. december 15-ig várják a felajánlott babaruhákat az Alapítvány telephelyén, a Budapest Art Brut Galériában, Bp. VIII.ker. Üllői út 60-62. , minden munkanap 10-18 óra és szombaton 10-14 óra között. Az adományok karácsony előtt kerülnek átadásra a rászorulóknak.

Köszönjük segítségét!
Dr. Simon Lajos, a Moravcsik Alapítvány Kuratórium elnöke


2014. NOVEMBER 11.
K Ö Z G Y Ű L É S

Kedves Tagjaink, egyesületünk 2014 NOVEMBER 26-án közgyűlést tart, amelyen megerősítjük, hogy kamarát kívánunk létrehozni, és egyben áttekintjük az
aktuális kérdéseket.

Közgyűlési meghívó

Egyben kérünk mindenkit, hogy frissítse adatait ill. pótolja esetlegesen elmaradt
tagsági díjait is.

Tagsági/belépési adatlap


2014. OKTÓBER 21.
HÁZIORVOSOK NEM FIZETNEK IPARŰZÉSI ADÓT

Az egészségügyi államtitkár közlése szeinrt a háziorvosok választott más szakvizsgával is dolgozhatnak és nem kell fizetniük alkalmazottaikat ill. iparűzési adót.

Részletes hír


2014. SZEPTEMBER 22.
ÁLLÁSFOGLALÁS HIPNOTERÁPIA VÉGZÉSÉRŐL

Az MPÉE és a Magyar Hipnózis Egyesület közös állásfoglalást adott ki a
hipnoterápia hazai alkalmazásával kapcsolatban.

Állásfoglalás


2014. SZEPTEMBER 19.
PONTSZERZŐ ELŐADÁSOK

Két szakmai előadásra hívjuk fel kollégáink figyelmét, melyek a továbbképzésekbe
beszámíthatók:

Dr. Bagdy Emőke: Erőszakmentes kommunikáció az egészségügyben
Kommunikációs mesterfogások, a szavak ereje a gyógyításban
Program

Dr. Zacher Gábor:   Mérgezési csapdák, a toxikológia határterületei
Program
  Jelentkezési lap


2014. SZEPTEMBER 09.
FIGYELEM - HELYESBÍTÉS

Korábban hírt adtunk arról, hogy egy jogszabály módosítás miatt az egészségügyi
szolgáltatóknak új adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett at OTH irányába.
A hír közzététele óta megerősítést nyert, hogy nem csak az egészségügyi
szolgáltatóknál eljáró közreműködők adatait kellett július 1-ig bejelenteni az
illetékes hatóságnak, hanem az egészségügyi szolgáltató által alkalmazott egészségügyi dolgozók adatait is.
Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy még okan nem tettek eleget ezen adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Ezúton is felhívjuk a Kollégák figyelmét, hogy nyújtsák be az OTH-hoz a kért adatokat, az OTH honlapján közzétett és előző hírünkhöz is csatolt adatlap kitöltésével.


2014.SZEPTEMBER 02.
RORSCHACH TANFOLYAM

Még lehet jelentkezni Dr. Szakács Ferenc Tanár Úr Rorschach tanfolyamára.
OFTEX akkreditációs kódja: 57694. Jelentkezés a Tanár Úr email címén -
dr.szakacs.ferenc@gmail.com vagy a tanfolyam szervezőjénél
Dr. Császár Noéminél pszichológiatitkarsag@bhc.hu.
Egyetemisták, szakpszichológus jelöltek és szakpszichológus képzésre járók is jelentkezhetnek.
A tanfolyam 15 db 3 órás alkalomból áll és a tervek szerint szeptemberben indul.


2014. AUGUSZTUS 26.
ÖSSZEFOGLALÓ A BETEGEK EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓJÁRÓL

A vizsgált/kezelt ügyfelek, betegek egészségügyi dokumnetációjára jogszabályok
vonatkoznak. Összeállítottuk a legfontosabb tudnivalókat a dokumentáció készítésére vonatkozólag, de az anyag nem terjed ki a betegek tájékoztatásának módjára és a személyes adtok kezelésére.

  Összefoglaló letöltése


Monitorozzák az álpszichológus sarlatánokat

Az érdekvédők sürgetik a Magyar Pszichológus Kamara felállítását

MÉDIA MEGJELENÉSEK

A MAGYAR PSZICHOLÓGUS KAMARA MEGALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATBANForró nyomon - az RTLklub oknyomozó műsora  és bevezető beszélgetés
Interjú a
TV2 Mokka című műsorában
Videóinterjú a
HÍR24 oldalán
Cikk és rádióinterjú az
Inforadio.hu -n
Rádióinterjú a
Lánchíd Rádióban
Cikk az
INDEX.hu-n
Cikk az
ORIGO.hu-n
Cikk és a Kossuth rádió interjúja a
Hiradó.hu-n
Összefoglaló írás az
Orientpress.hu-n
Cikk az orientpress.hu-n.
Interjú a
WEBbeteg.hu-n
Interjú a Duna TV-n


2014. MÁJUS 13.
MEGHÍVÓ A PSZICHOLÓGUS ÖSSZEFOGÁS NAPJÁRA:

2014 június 17. 10:00 ELTE PPK Pszichológiai Intézet 1064 Bp. Izabella u. 46. II. 216.


2014. ÁPRILIS 29.
KÖZGYŰLÉS

Egyesületünk közgyűlését 2014 május hó folyamán tartjuk meg.
Kérjük, feltétlenül olvassa el részletes meghívónkat


2013. NOVEMBER 12.
TEHETSÉG- ÉS PÁLYATANÁCSADÁSI PÁLYÁZAT

Tehetség- és pályatanácsadási munkát hirdetünk több nagyvárosban, amelyhez pszichológus kollégákat keresünk. A részleteket a www.tehetségpont.hu honlapon lehet megtekinteni ill. az alábbi dokumentumokon.

Pályázat felhívólevél
  Szakmai koncepció
  Ütemezés
  Jelentkezési lap
  Szülői nyilatkozat


2013. NOVEMBER 12.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy egyesületünk tagja Dr. Schenker László klinikai szakpszichológus elhunyt. Temetése 2013. november 22-én lesz a Farkasréti temetőben.

  Gyászjelentés


2013. OKTÓBER 24.
PÁLYÁZAT

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat szupervizori pályázata.

  Pályázat részletei


2013. SZEPTEMBER 21.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Tudományos Bizottsága az alábbi közös sajtóközleményt adta ki a Magyar Pszichológus Kamarai törvény megjelenésével kapcsolatban:

  Sajtóközlemény letöltése


2013. SZEPTEMBER 17.
ELKÉSZÜLT A MAGYAR PSZICHOLÓGUS KAMARAI TÖRVÉNY

Alapszabályunknak megfelelően több évtizede küzdünk a Magyar Pszichológus Kamara létrehozásáért. Most a törvényalkotási munka abba a szakaszba ért, amikor a törvény elkészült és olvasható, véleményezhető.

A Magyar  Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Tudományos Bizottsága közös köszönő levelet írt az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a Magyar Pszichológus Kamaráról szóló (43752/2013 sz.) törvényjavaslat elkészítéséért.

A törvényjavaslat hivatalos elérhetősége:
http://www.kormany.hu/honlaptérkép/jogszabálytervezetek/Emberi
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=302#!DocumentBrowse

  Levél megnyitása
  Törvényjavaslat letöltése


2013. AUGUSZTUS 21.
CÉLEGYENESBEN A MAGYAR PSZICHOLÓGUS KAMARA

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában az MPT, az MPÉE és az MTA Pszichológiai Bizottságának kezdeményezésére 2012 novemberében indult el a Magyar Pszichológus Kamara létrehozásához szükséges törvényalkotási munka. A mellékletben olvasható a Minisztérium ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatója.

  Részletes tájékoztató


2013. JÚLIUS 12.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Kulcsár Zsuzsanna elhunyt.
Temetése 2013 augusztus 09-én lesz a Farkasréti temetőben.

  Értesítés


2013. JÚLIUS 08.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Buda Béla.
Temetése 2013. július 25-én 14:15-kor lesz a Farkasréti temetőben.

  Nekrológ


2013. JÚNIUS 12.
K Ö S Z Ö N E T   A  PSZICHOLÓGIAI ÖSSZEFOGÁS NAPJÁÉRT


2013. MÁJUS 17.
AZ MPT KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK NYÍLT ÜLÉSE ÉS MEGBESZÉLÉSE

A szekció ülés témája a klinikai és egészségpszichológia jelene és jövője.
Kérjük tagjainkat, minél többen jelenjenek meg az összejövetelen.

  Részletes meghívó


2013. ÁPRILIS 30.
K Ö Z G Y Ű L É S

Egyesületünk 2013 május 31-én 10:00-kor tartja rendes évi közgyűlését az Aquincum
Hotelben a Budapest III. Árpád fejedelem útja 94. szám alatt.


  Részletes meghívó


2013. ÁPRILIS 03.
K Ö Z G Y Ű L É S

Egyesületünk éves közgyűlése 2013. május 31-én 10:00-kor kerül megtartásra. Kérjük minden tagunkat, hogy az info@pszichoerdek.hu címen vagy az egyesület címén: 1126 Budapest Királyhágó utca 1-3. jelezzék részt tudnak-e venni a közgyűlésen.

  Részletes meghirdető


2013. MÁRCIUS 28.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy tagunk Dr. Temesvári Judit elhunyt.

  Búcsúztató


2013. MÁRCIUS 07.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy tagunk Dr. B. Kakas Gizella  hosszas betegség után elhunyt. Március 8-án 15:00-kor búcsúzunk tőle a Városmajori templomban  egy szál virággal.

    Búcsúztató


2013.MÁRCIUS 04.
IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI EGYEZTETŐ FÓRUM

Az igazságügyi pszichológus szakértők tevékenységét és működését érintő legsürgetőbb kérdésekben (szakmai módszertani levél, szakértői díjak rendezése, szakmai képzés és továbbképzés) egyeztető fórumot tartunk, melyre minden érintettet szeretettel várunk. Az egységes szakmai álláspont kialakítása érdekében feltétlenül számítunk a kollégák jelenlétére.

Időpont: 2013.március 22 15:00

Helyszín: SOTE, Igazságügyi Orvostani Intézet, IX. Üllői út 93. Könyvtár2013. FEBRUÁR 20.
GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy tagunk Dr. Alpár Zsuzsanna gyermekpszichológus, pszichoanalitikus 2013. február 18-án elhunyt.
Temetése 2013 február 24-én 11:00-kor lesz a Farkasréti izraelita temetőben.

  Gyászjelentés

RÉGEBBI HÍREK
                                                                                            vissza az elejére


Copyright MPÉE ©